مراقبت های بعد از جراحی تومور مغزی؛ نکات مراقبتی مهم پس از عمل

مراقبت های بعد از جراحی تومور مغزی، مجموعه ای از دستورالعمل ها جهت بهبود بیمار و کوتاه شدن دوره نقاهت بیمار است. مثال مراقبت های مربوط به فعالیت های روزانه و رژیم غذایی بسیار اهمیت دارند. عموم افرادی که به بیماری تومور مغزی مبتلا می شوند، نیاز به جراحی تومور مغزی خواهند داشت. این جراحی … ادامه خواندن مراقبت های بعد از جراحی تومور مغزی؛ نکات مراقبتی مهم پس از عمل