درباره دکتر

دکتر شهاب کمالی اردکانی

جراح مغز و اعصاب

دکتر شهاب کمالی اردکانی ، در سال ۸۸ در رشته جراحی مغز و اعصاب وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان شریعتی شد و در سال ۹۳ فارغ‌التحصیل شده . در حال حاضر رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان خانواده ارتش هستم

دکتر شهاب کمالی

در سال ۹۳ با توجه به فعالیت در کار پژوهشی دستیار برتر دانشگاه تهران شدم. پانزده مقاله خارج از کشور نوشتم و در معتبرترین ژورنال های خارجی و داخلی به چاپ رسیده است. دوتا از مهمترین آنها بررسی گوناگونی عروق حلقه ویلیس در اطفال و نوزادان در ۳۵ جسد بود که برای اولین بار در ایران انجام شد و بنده این کار را بین سال‌های ۸۳ تا ۸۶ در پزشکی قانونی انجام شد .
مقاله دیگر در سال ۹۱ تا ۹۳ با همکاری اساتید دانشگاه امیر کبیر در مورد طراحی نرم افزار در مورد عروق مغزی که جز اولین کارهای هوش مصنوعی در مورد عروق مغز بود