جراحی تنگی کانال نخاعی

جراحی تنگی کانال نخاعی برای درمان درد و ناراحتی های ستون فقرات است. این درد معمولا تا قسمت های پائینی بدن باسن، پاها و گاهی در گردن احساس می شود. ستون فقرات یکی از بخش های مهم بدن در حفظ تعادل بدن است.   در ستون فقرات، جهت جلوگیری از ساییدگی مهره ها بین آنها … ادامه خواندن جراحی تنگی کانال نخاعی